104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Сърдечни благодарности

Щастливи сме да споделим
на базара за успеха!
А също да благодарим,
че бързо всички се наеха
да работят от зори,
да изкарат куп пари…
От нова кауза вдъхновени –
за училищни промени.
  Събраните средства от традиционния училищен коледен базар са в размер на 4100лв. и ще бъдат вложени в реновирането на западното стълбище на централната сграда на 104 ОУ. Изказваме сърдечни благодарности на всички, които пряко или косвено взеха участие в инициативата: талантливите ни ученици, родители, учители, ръководство. Гордеем се с учениците Берк Мустафов  и  Константин Лалов, които с нестихващ ентусиазъм и инициативност, неуморно работиха по време на събитието, подкрепени от Андрея Тодорова, Борис Асенов, Георгия Лалова и Йоана Димитрова. Благодарим ви, деца, за проявената отговорност и активното ви участие!