104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

СЪОБЩЕНИЕ

Всички подадени заявления до 26.05.2023г.за включване в групите ЦДО – 2. и 3. клас –  начален етап за учебната 2023/2024г. са удовлетворени.

Разпределение на учениците в групите:

2 AБ – 20 +9 = 29 уч.

2 АВ – 22 + 7 = 29 уч.

2 АГ – 24 + 6 = 30 уч.

……………………………………………………………………………

3 АБ – 19 + 11 = 30 уч.

3 АВ – 26 + 4 = 30 уч.

3 АГ – 22 + 7 = 29 уч.

В група ЦДО – 4.клас сборна /А, Б, В, Г/са класирани 32 ученици:

ССР-1556-В 11.05.2023 г.
ССР-1566-В 11.05.2023 г.
ССР-1557-В 11.05.2023 г.
ССР-1554-В 11.05.2023 г.
ССР-1553-В 11.05.2023 г.
ССР-1542-В 11.05.2023 г.
ССР-1535-В 11.05.2023 г.
ССР-1575-В 11.05.2023 г.
ССР-1592-В 12.05.2023 г.
ССР-1599-В 12.05.2023 г.
ССР-1600-В 12.05.2023 г.
ССР-1583-В 12.05.2023 г.
ССР-1582-В 12.05.2023 г.
ССР-1585-В 12.05.2023 г.
ССР-1604-В 12.05.2023 г.
ССР-1606-В 12.05.2023 г.
ССР-1609-В 12.05.2023 г.
ССР-1619-В 12.05.2023 г.
ССР-1620-В 12.05.2023 г.
ССР-1578-В 12.05.2023 г.
ССР-1639-В 15.05.2023 г.
ССР-1681-В 15.05.2023 г.
ССР-1637-В 15.05.2023 г.
ССР-1650-В 15.05.2023 г.
ССР-1629-В 15.05.2023 г.
ССР-1649-В 15.05.2023 г.
ССР-1646-В 15.05.2023 г.
ССР-1628-В 15.05.2023 г.
ССР-1700-В 16.05.2023 г.
ССР-1713-В 16.05.2023 г.
ССР-1709-В 16.05.2023 г.
ССР-1686-В 16.05.2023 г.

Поради недостиг на свободна класна стая, в чакащи са всички останали номера. Групата ще провежда занятия в 003/мазето/.