104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Съобщение – 15 септемри

           Уважаеми ученици, учители, родители и гости,

         Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15. септември 2023г. от 10:00ч. в училищния двор.

Учениците от 6. и 7. клас ще проведат час на класа от 09:10ч., а учениците от 2.; 3.;4. и 5. клас – в 10:45ч.

   Учениците от 6. и 7. клас да се явят в двора на училището в 09:05ч., а останалите в 09:45ч.

Ръководството на 104. ОУ

Skip to content