104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение – стол

Във връзка със столовото хранене карти ще се продават на 15.09.2023г. от 09:00ч. в стола; цена на купона 4, 20лв,; 3лв. – пластика+ 5лв. – месечен абонамент.