104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

СЪОБЩЕНИЕ – родителските срещи

Уважаеми родители.

Родителските срещи по класове преди началото на учебната година ще се проведат на:

1.клас – на 11.09.2023г. от 18:00ч. филиал/ Метличина поляна 10/

2., 3. и 4. клас – на 11.09.2023г. от 18:00ч.- основна сграда

5., 6. И 7. клас – на 12.09.2023г. от 18:00ч.- основна сграда

Skip to content