104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение- обедно хранене

Обедно хранене

Уважаеми родители,

В рубриката „Столово хранене“ на този сайт са публикувани редът и условията за осъществяване на обедно хранене на учениците. Можете да поръчате храна за седмицата 21-25.09.2020 г.