104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение- извънкласни занимания английски език

За учебната 2020/2021 година училището е договорило 7 броя стипендии за обучение по английски език към Училища АВО БЕЛ.

Срок за кандидатстване – до 01.10.2020 г. в канцеларията на училището.

Критерии за отпускане на стипендия за изучаване на английски език: