104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение- групи ЦДО

images 

 Уважаеми родители, всички подадени заявления до 03.06.2021г.за включване в групите ЦДО – начален етап за учебната 2021/2022г. са удовлетворени.

Разпределение на учениците в групите:

2.а – 25уч.; 2.б – 21уч.; 2.в – 25уч.; 2.г – 21уч.

3. аб – 27уч.

3. вг – 29уч.          

4.ав – 34уч.

4.бг – 26уч.