104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

СМЕНИ ЗА 1. УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНА 2024/2025г.

Учебните занятия ще се провеждат по следния график:

ПЪРВИ и ВТОРИ клас учат сутрин през цялата учебна година;

I смяна – 3. 5. и 6. клас;

II смяна – 4. и 7. клас.

КЛАСНИ СТАИ

Skip to content