104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Свободни места за 2. учебен срок

104. ОУ обявява свободни места за 2. учебен срок:
1.б – 1
1.в – 1
4.в – 1
Заявления се приемат в канцеларията на училището до 06.02.2023г.