104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Противоепидемиологична обстановка – съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

От 13.11 до 27.11 вкл. учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение в електронна среда от разстояние. Началото на учебните часове за тези ученици е 8,30 за първа смяна и 12,50 за нулев час от втората смяна и 13,30 за първи час. Учениците ще виждат часовете си в календара на класа си в Тиймс.

Нивото на заболеваемост на ученици от училището не е високо. Затова петокласниците засега остават на присъствено обучение. Моля да ограничите максимално контактите на децата в тези две седмици, за да се върнат здрави в училище, колкото може по-скоро.

В седмицата 09.-12.11. няма новозаболели учители.