104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Проект „Образованието фундамент за формиране на личността“

      На 30.03.2022г в Музея „Земята и хората“ се състоя награждаването на участниците в  проект „Образованието фундамент за формиране на личността“, Модул „България в световната история“. Отличените ученици от 104 ОУ, менторът на отбора г-жа Мария Борисова и директорът на училището получиха наградите си от Кмета на район „Триадица“, Димитър Божилов.

Skip to content