104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет.