104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Посещение в Националния политехнически музей

През март учениците от втори клас с класни си ръководители  г-жа Дуркова, г-жа Гунчева, г-жа Атанасова и г-жа Цекова посетиха Националния политехнически музей в гр.София. За второкласниците беше изключително интересно да видят телескопа на Петър Берон, който е изобразен на банкнотата от 10 лв. Чуха музика, възпроизведена грамофон на 100 години, и се докоснаха до пианото на големия български рокпевец, музикант и композитор Георги Минчев.
Skip to content