104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Поздравления от кмета на София

104 ОУ ЗАХАРИ СТОЯНОВ