104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Обществени поръчки

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023г.

Заповед на директора на 104. ОУ

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- БГ учебник

Покана и документация- Бит и техника

 


  ПОКАНА

за представяне на оферта и сключване на договор за
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО
ЧЕТВЪРТИ КЛАС В 104.ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ 

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4104. ОУ е едно от училищата, спечелили участие в проекта „София избира децата“ към инициативата „София избира“  на Столична община. Училището има изготвен и одобрен проект за ремонт на тоалетните във филиала за първокласници. В тази връзка от 7.07.2021г. до 15.07.2021г. 16:00ч. училището събира оферти за изпълнение на цялостните дейности по изграждането на тоалетните. Срокът за изпълнение на дейностите е до 9.09.2021 г. Можете да се запознаете с количествената сметка ТУК. Максималната допустима стойност на офертите е 45 000 лв с ДДС. Цялостният архитектурен проект може да бъде видян в сградата на училището. Офертите се предават в канцеларията на училището.

104 2 c21104 1 c11

 

 ПОКАНА
за представяне на оферта и сключване на договор за
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО
ЧЕТВЪРТИ КЛАС В 104.ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ 

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4


Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022г.

Заповед на директора на 104. ОУ

Решение за откриване на процедура

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Изкуства

 Покана и документация- Рива

Покана и документация- БГ учебник

Покана и документация- Бит и техника

Заповед RD09-188/21.01.2021г. на Министъра на образованието и науката

График на дейностите

Заявка за учебници 1. клас        Заявка  за учебници 4. клас

Заявка за учебници 2. клас        Заявка за учебници 6. клас

Заявка за учебници 3. клас        Заявка за учебници 7. клас


Съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, в 104. ОУ „Захари Стоянов“ ще се проведе конкурс за извънкласните дейности:

  • Английски език;
  • Шахмат.

Правила за извънкласни дейности

Образци на документи Приложения 1 и 2

Обява извънкласни дейности в 104.ОУ.

Протокол и заповед след приключване на процедурата.


Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021г.

Заповед на директора на 104. ОУ

Решение за откриване на процедура

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Изкуства

Покана и документация- Рива

Покана и документация- БГ учебник

Покана и документация- Бит и техника

Заповед RD09-541 на Министъра на образованието и науката

График на дейностите

Заявка за учебници 1. клас        Заявка  за учебници 4. клас

Заявка за учебници 2. клас        Заявка  за учебници 5. клас

Заявка за учебници 3. клас        Заявка за учебници 6. клас

 

 


Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко

Обществена поръчка- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2019/2020г.

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- С.А.Н.Про