104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Обучение „Увереното ми АЗ“ в 6в клас

След участие в обучение-практикум на тема „Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците“, организирано от Институт за прогресивно образование, класният ръководител на 6В клас проведе серия семинари „Увереното ми АЗ“ с учениците от класа. Целта на проекта е да повиши самочувствието и да изгради положително отношение към тялото у младите хора. Защото, когато учениците се чувстват уверени, те смятат, че могат да превземат света. Но безпокойството от външния вид може да им попречи да се чувстват добре. Ниското самочувствие и увереност по отношение на тялото могат да окажат влияние върху способността за учене на младите хора и да им попречат да достигнат пълния си потенциал. Това не само е свързано с по-лоша концентрация и по-малка ангажираност в час, но безспорно се отразява и на оценките им. Обучението помогна на децата да разберат концепцията за идеалите за външност и откъде идва натискът за тяхното              постигане;  изградиха медийна грамотност/като изследват как изображенията и посланията            в рекламата, киното и социалните мрежи често изкривяват истината/; разработиха стратегии за противопоставяне срещу натиска на идеалите за външност, за избягване на сравненията, за противопоставяне срещу  идеалния външен вид и за изграждане на увереност в собственото им тяло. След проведеното обучение учениците се радват на подобрено самочувствие, имат по-положително мнение за себе си и се чувстват по-уверени да участват в социални и обучителни дейности.