104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Образователната игра „Книговище“

Образователната игра „Книговище“ всеки месец определя клаосвете, които четат най-много. Сред отличените титлата „най-четящ“ клас за месец октомври е и 2.Г клас с класен ръководител г-жа Лииля Гунчева.