104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ОРИГИНАЛ;

2. КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО;

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ / ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ/.

В дните, определени за записване на учениците според графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, родителите трябва да дойдат на място в училището, за да запишат децата си и да получат час за провеждане на тест за училищна готовност на 08.06, 10.06, 13.06 и 20.06.2022г.

Не се приемат документи за записване на 14.06 и 16.06.2020 г. (дни за провеждане на НВО 7 клас).

Работно време на комисията за записване на приетите първокласници от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На 06.06.2022г. / понеделник / от 13.00 ч. до 17.00 ч.