104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Нашето училище вече има своите „Киберскаути“

На 15 и 16 ноември представители на Националния център за безопасен интернет проведоха обучението на сборна група от ученици от 5 клас и няколко ученика от 6 клас от нашето училище по програма „Киберскаут“. Обучителната програма използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях.

В рамките на двудневните обучения чрез разнообразни интерактивни дейности децата се запознаха с основните рискове в Мрежата и с начините за предпазване и справяне с тях. Чрез викторини, групови задачи, дискусии, симулации и демонстрации бъдещите киберскаути бяха запознати не само с най-честите рискове за деца в интернет, но и с начините за тяхното разпознаване, предотвратяване и правилните действия в различни рискови ситуации.

През първия ден на обучението в рамките на индивидуална и групова работа посредством учене чрез преживяване учениците се запознаха с основните рискове в интернет: с техническите (вируси, „хакнати профили“ и др.); с опасностите, свързани с Мрежата като социална среда (контакти с непознати хора, някои от които могат да бъдат злонамерени, включително и педофили, онлайн тормоза между самите деца и др.); как да се ориентират в морето от информация(фалшиви новини, манипулации). Учениците овладяха основните начини за предпазване (антивирусни програми, настройки за безопасност на профила в социални мрежи, проверка на информацията и самоличността на непознат онлайн) и реакция (съветване с родител, учител, докладване и блокиране, подаване на сигнал на Горещата линия и обръщане за помощ и съвет към Консултативната линия на Центъра, правене на екранни снимки за доказателство и др.).

През втория ден на обучението учениците се подготвиха да изпълняват трите роли на киберскаута:
1) да дават сами пример за отговорно поведение, както онлайн, така и „офлайн“;
2) да съветват други деца при онлайн проблеми;
3) работейки в екипи, да предават знанията си за онлайн безопасността на връстници, а и на родители, чрез планирани и проведени от самите от тях интересни публични дейности.

В рамките на това обучение  младите киберскаути бяха подготвени да съветват свои връстници при проблеми в интернет и да разпространяват сами знание за онлайн безопасността сред други деца, организирайки се в „киберскаутски отряди“, които да провеждат различни дейности. Подпомогнати от обучителите, децата разработиха идеи за дейности, чрез които да предадат своите знания и умения на връстниците си.

След обучението вече сертифицираните киберскаути ще се организират в „киберскаутски отряди“ и ще продължат дейността си, изпълнявайки различни „киберскаутски мисии“ за разпространяване на знания за онлайн безопасността сред училищната общност.