104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Училището кандидатства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ и  ще бъдат сформирани групи по:

  • футбол 1-4. клас;
  • баскетбол 5-7.клас;
  • волейбол 5-6.клас;
  • народни танци 1-4.клас
  • вокална група 1-4.клас

Групите ще бъдат водени от специалисти на училището.