104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Насърчаване на дигиталните компетенции в 104.ОУ

С технологичното развитие и с осъзнаването на обществото от необходимостта от нови компетентности все повече се налага концепцията за дигиталната компетентност, чието значение постоянно се променя и се разглежда във връзка с текущата технология и нейното приложение. Схващането, че развитието на дигитални компетенции трябва да започне от ранна възраст, е широко разпространено.  Учениците в нашето училище вече знаят, че дигиталната компетентност е комбинация от знания, умения и нагласи по отношение на използването на технологии за изпълнение на задачи, решаване на проблеми, комуникация, управление на информация, сътрудничество, както и за създаване и споделяне на ефективно, подходящо, сигурно, критично, креативно, независимо и етично съдържание.  През текущия месец в училището са предвидени серия мероприятия за отбелязване Дните за дигитално-медийна грамотност. В часовете по компютърно моделиране и информационни технологии учениците от петите класове под ръководството на г-жа Петя Иванова и г-жа Елка Радева се запознаха с петте ключови дигитални компетенции, екипно решаваха казуси и представяха мнението си пред своите съученици.   Предстои учениците от шести и седми клас да определят нивото на дигиталните си компетенции, попълвайки Матрицата за самооценка.