104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Награда- Ева Митева 5 г клас