104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Мисия „Здрав дух в чиста стая“

104 ОУ „З. Стоянов“ организира инициатива със състезателен характер, целта на която е да укрепи хигиенните навици на учениците, които са неизменна част от здравословния начин на живот и здравословното мислене. С мисията най-успешно се справиха 6В и 6Г клас, с които се гордеем, а резултатите им бяха отбелязани на табло, което децата попълваха в процеса на работа.