104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

МАтематическо състезание “ Европейско кенгуру“

images м2

Уважаеми родители и ученици, Математическо състезание „ Европейско кенгуру“, за учениците от I клас до IV клас ще се проведе на 18.03.2021г. от 12:00 ч.

Подалите заявления ученици да заемат местата си най-късно до 11:45 ч. 

Учениците от начален етап ще бъдат насочвани по кабинетите от класните ръководители.

Напомняме Ви, че в изпълнение на заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването до участие в състезанието няма да се допускат ученици с прояви на остри респираторни болести.

Съгласно заповед №  РД 09-706/17.03.2021 година на министъра на образованието и науката  провеждането на състезанието за учениците от 5. до 12. клас се ОТЛАГА за 15.04.2021г.

Успех на участниците.