104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Компостиране в клас

В рамките на иновацията „ Природата е жива” във 2. А клас беше проведен урок на тема „Знаете ли как да си направите компост?”. Второкласниците вече положиха началото на своя експеримент да си направят компост. Така, оползотворявайки своите органични отпадъци, те ще подобрят почвените характеристики на мини ботаническа си градина. Всеки може да си направи лесно компост – няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда. В последствие ще бъдат засети семена на ядливи растения. Гост и консултант в часа беше Наташа Маринова, която се занимава с градско земеделие в „Споделена зеленчукова градина 1“ – гр. София