104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Информация за преминаване в обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката в периода 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците в училището ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на Teams в училищната платформа.

Занятията се извършват по утвърденото седмично разписание за 1. срок на учебната 2020/2021 г. при следния часови график: 

ЧАСОВИГРАФИК за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

1. клас

2. клас

3.   и 4. клас

1. 9:20- 9:40

1. 9:20- 9:40

1. 13:30- 13:50

2. 10:00- 10:20

2. 10:00- 10:20

2. 14:10- 14:30

3. 10:40- 11:00

3. 10:40- 11:00

3. 14:50- 15:10

4. 11:20 – 11:40

4. 11:20 – 11:40

4. 15:30- 15:50

5. 12:00- 12:20

5. 12:00- 12:20

5. 16:10 – 16:30

6. 16:50- 17:10

     

5. клас

6. клас

7. клас  

  1. 12:40- 13:10

1. 8:30- 9:00

1. 8:30- 9:00

1. 13:30- 14:00

2. 9:10- 9:40

2. 9:10- 9:40

2. 14:10- 14:40

3. 9:50- 10:20

3. 9:50- 10:20

3. 14:50 – 15:20

4. 10:40- 11:10

4. 10:40- 11:10

4. 15:40- 16:10

5. 11:20- 11:50

5. 11:20- 11:50

5. 16:20- 16:50

6. 12:00- 12:30

6. 12:00- 12:30

6. 17:00- 17:30

7. 12:40 – 13:10

7. 12:40 – 13:10

7. 17:40- 18:10

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 1 срок:

  1. и 2. клас

3.и 4. клас

1. 13:30- 13:50

1. 9:00- 9:20

2. 14:10- 14:30

2. 9:40- 10:00

3. 14:50- 15:10

3. 10:40- 11:00

4. 15:30- 15:50

4. 11:20 – 11:40

5. 16:10 – 16:30

5. 12:00- 12:20

Взетият материал и отсъствията на учениците ще се отразяват в електронния дневник.

Допълнителна информация можвте да намерите в издадената заповед ТУК