104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Издавани документи


Заявление от родител за включване в група ЦДО

Заявление от родител за за отписване от група ЦДО

 

 Преминаване към обучение в електронна среда

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г. възраст

Декларация от родител  при обучение в електронна среда

 

 Административни услуги предоставяни от 104. ОУ тук

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за прием

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за промяна на оценка

Заявление за извиняване на отсъствия-3, 7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС

Skip to content