104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Заявления- дневна форма в електронна среда

Уважаеми родители,

във връзка списмо на РУО- София-град с № РУО1- 22923/4.09.2020г. заявления от родители, които   желаят децата им да преминат в дневна форма на обучение в електронна среда, ще се приемат в канцеларията на 104. ОУ от 08.09.2020г. от 08:30-16:30 часа.