104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Ден на четенето

На 17 ноември учениците от 6. Б  и 6. В  клас се включиха в Деня на четенето, организиран от фондация „Четене“ и сдружение “ Книги за четене“. Те четоха стихотворения, посветени на родината и откъси от Вазовите пътеписи и разкази, отразяващи красотата на българската природа.