104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Ден на четенето

На 17 ноември учениците от 6. Б  и 6. В  клас се включиха в Деня на четенето, организиран от фондация „Четене“ и сдружение “ Книги за четене“. Те четоха стихотворения, посветени на родината и откъси от Вазовите пътеписи и разкази, отразяващи красотата на българската природа.
Skip to content