104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Ден на думата благодаря

Ден на думата благодаря 

На 11 януари е международния ден на думата благодаря. Думата е една едничка, но толкова значима и важна за всеки един от нас. Какво значи за едно дете тази дума? Често ли я чува? А произнася? На кого и за какво се изказва благодарност? Тези важни житейски въпроси бяха повдигнати и обсъдени с нашите ученици. По време на дискусиите децата бяха искрени в изказване на признателност към своите учители, родители и съученици.Изработените плакати са крайния резултат на богатото емоционално време, което изкараха заедно.