104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

ГРАФИК на дейностите по записване на приетите първокласници – ТРЕТО класиране

ГРАФИК

на дейностите по записване на приетите първокласници –

ТРЕТО класиране

 за учебната 2024/2025 година

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – 2024/2025 година

  1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);
  2. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование (издава се от детската градина);
  3. КОПИЕ на акта за раждане на детето;
  4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.
  5. Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

 Срокът за записване на класираните е от 24.06.2024 до 16 ч. на 26.06.2024 г.

КОМИСИЯТА ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ОТ 8:00 ДО 16:00ч.

Skip to content