104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Важно за учениците от прогимназиален етап

15052997461015557722
От 31.05.2021 г. се възстановяват присъствените занятия на учениците от прогимназиален етап.
1. Учениците от 7 клас се обучава първа смяна по съществуващия дневен режим от 7:30 ч.
 
2. Учениците от 5. и 6. клас се обучават следобед  по следния дневен режим

0 ч. 12:40 – 13:20 ч 

1 ч. 13:30 – 14:10 ч. 

2 ч. 14:20 – 15:00 ч. 

3 ч. 15: 10 – 15:50 ч 

4 ч. 16:10 – 16:50 ч 

5 ч. 17:00 – 17:40 ч. 

6 ч. 17:50 – 18:30 ч. 

7 ч. 18:40 – 19:20 ч. 

Учениците влизат в сградата на училището придружавани от учителя с когото имат първия час за деня си.

 

Skip to content