104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Важно за седмокласниците и техните родители.

Уважаеми седмокласници и родители, 

Уведомяваме Ви, че заявления за явяване на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт на учениците от VII клас, се подават в канцеларията на училището, в което се обучава ученикът в срок от 27 до 28 май 2021 г. в приемното време на канцеларията е от 8:30 до 16 ч.  

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита! 

Бланка заявление за явяване на изпит за проверка на способностите ТУК