104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Благодарност към 3в

 Ръководството на 104. ОУ „З. Стоянов“ благодари на родителите и ученици от 3. в клас,
които заедно с класния ръководител г-жа С. Кирилова облагородиха района на баскетболното игрище  в събота на 13. 05. 2023 г., което включва почистване и очертаване.