104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Безплатен очен скрининг

Уважаеми родители,

Националната кампания на kWlAT за профилактика на детското зрение се организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се ИЗВЪРШВA безплатен очен скрининг на деца от 6 до 18 г. в над 100 оптики и здравни заведения в цялата страна.

Кампанията е подкрепена от БНТ и много други медии (радиа, вестници, списания и дигитални издания) в цяла България. Партньори са и Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Сьюз на българските оптометрици, петте най-големи спортни федерации в България и др. Редица български спортисти като Илиана Раева, Йордан йовчев, Тереза Маринова и др. също оказват подкрепата си към инициативата.

Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скрининљт позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно.

Skip to content