104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Алгоритъм

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С АЛГОРИТЪМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА COVID-19 ТУК