104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Активно преподаване и учене на тема „Малък турист“

На 21.05.2024 г. бе реализирано занятие за използване на разнообразна учебна среда за активно преподаване и учене на тема „Малък турист“. Сред зеленината и разнообразието от дървесни видове в двора на Филиала  учениците от група ЦДО 1.а клас и тяхната учителка – г-жа Даринка Костадинова, потънаха във вълнуващата атмосфера на туристическите приключения. Чрез беседа и щафетна игра те узнаха много за предимствата и предизикателствата на природата, за предварителната подготовката на всеки турист, за отговорното поведение към себе си и групата, за действията, които ще запазят неговото здраве и чистота на природата.
Skip to content