104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Контакти

Адрес   

        ж.к. “ Г. Делчев“
ул.“Костенски водопад“ 60

Приемно време:

        К.Велинова
понеделник 8:30 – 9:30
сряда 16:00 – 17:00
            в учебни дни
           e-mail: [email protected]

        В. Хартарска
          четвъртък 8:00 – 9:00
            сряда 16:10 – 17:10
            e-mail: [email protected]

        Н. Билковска
          сряда 8:00 – 9:00
          четвъртък 17:00 – 18:00
            e-mail: [email protected]

        А. Дончев
           понеделник 10:00 – 11:00
            четвъртък 14:00 – 15:00
            e-mail: 
[email protected]

Телефони:
        Директор:  02/ 8595192
        Пом. директор: 8595124 /факс/
        Счетоводител: 02/ 8582356

e-mail:   [email protected]
или от:   форма за контакти

Skip to content