104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.09.2022г от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 4. клас,
а за учениците от 5 до 7. клас на 13. 09.2022г. от 18:00ч.
1. клас – филиал;
2 – 7.клас – основна сграда.
Разпределението по стаи ще бъде оповестено в деня на родителската среща.
Skip to content