104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Учебни планове

 

2021- 2022 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас

 

 


2020 - 2021 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас

 

 


2019 - 2020 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас