104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ СМАРТФОНИТЕ И ТАБЛЕТИТЕ…

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ СМАРТФОНИТЕ И ТАБЛЕТИТЕ, ПОДЛАГА СЪРЦАТА НИ НА ДУХОВЕН ГЛАД

Електронните устройства вече са „членове на семейството”, защото те привличат много внимание и буквално променят културата на семействата по начин, който е нездравословен за базираните върху любов взаимоотношения между възрастните, между сиблингите и между родителите и децата. За ефекта от използването на смартфони и таблети върху социалните умения на децата и развитието на техните мозъци, Ви предлагаме да се заапознаете с резултатите от изследванията на Йеспер Юл. https://familylab.bg/jesper-yul-za-smartfonite-i-tabletite/