104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Национална програма „Отново заедно“

Уважаеми родители,

104 ОУ ще участва в Националната програма „Отново заедно“, предвиждаща почивка, осигурена финансово от МОН за 50 ученици от 1. до 7. клас. Ако цялата бройка се запълни, с тях ще пътуват 5 учители.

Педагогическият съвет на свое заседание одобри критерии за подбор на учениците, в случай че желаещите са повече от 50. Те са:

 – Брой учебни дни в електронна среда

 – Прекаран Ковид 19 през учебната година /доказва се с документ/

 – Социални причини

 – Безработен родител повече от 3 месеца през 2021 г.

 – Сираци/полусираци

 – Деца близнаци и/или от многодетни семейства

 – Активно участие в обучението в електронна среда – удостоверява се служебно от училището

 – Участие във II кръг на олимпиада и/или Национално състезание.

Пътуването ще се осъществи в периода 22.08.- 03.09.2021 г. и трае 6 дни/ 5 пълни пансиона. Дестинацията е избрана от Педагогическия съвет. Виж база и програма .

Документи за участие на учениците в програмата са подават в канцеларията на училището от 25.06. до 01.07.2021 г. включително. С одобрените ще се свърже класният ръководител на 02.07.2021 г.