104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Майки и синове

Има индийска мъдрост: „ Детето е гост в твоя дом. Нахрани го, научи го и го пусни”. Смея да предположа, че повечето родители не се отнасят към своите деца като гости. Много често родителите изграждат отношения с децата си които рефлектират върху целия им живот. Днес Бих искала да обърна внимание на отношенията между майките и техните синове. Защо, добрата връзка на момчето с майката е от изключително значение за формирането на мъжа и неговото емоционално здраве, можете да прочетете в статията на фамилния психотерапевт Антоанета Атанасова https://betty.bg/printsat-na-mama/?fbclid=IwAR12kCuKD9ZwvfVZfh-YvBufKMHE3_O_y_QL0VSniDtJcWeytv4S8TLRAtE

Skip to content