104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Защо децата се страхуват да задават въпроси в училище

Скъпи родители,
Често пъти децата се страхуват да задават въпроси в училище, а така също и да помолят за помощ, когато нещо ги затруднява. Как да им помогнем и насърчим да проявяват любознателност, без да се чувстват уязвими, можете да прочетете тук