104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

анкетно проучване

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на РУО-София-град, получено в 104. ОУ  с молба за съдействие за провеждане на анкета сред родителите на децата от общинските училища. Целта на анкетното проучване е установяване нивото на доверие в продуктите на растителна основа и подпомагане на фармацевтичните производители в генерирането на идеи за създаване на нови фитопродукти.

Предвид дистанционното провеждане на анкетата Столичната регионална здравна инспекция изрази становище, че същата няма да доведе до нарушаване на противоепидемичните мерки, свързани с пандемичното разпространение на COVID-19.
Анкетата следва да се проведе при декларирано съгласие от Ваша страна. При желание за участие в анкетата, ни изпратете декларация за съгласие и ние ще Ви изпратим линка за попълване на анкетата.

Skip to content