104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Прием 2. – 7. клас

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2023/2024г. към  19.06.2023г. 3г клас – 1 4а клас – 2 4б клас – 2 4в клас – 3 4г клас – 2 Избор на разширена подготовка по: Английски език – 1час седмично и Технологии и предприемачество – 1час седмично Документи ще се приемат …

Свободни  места за ученици от 2. до 7. клас Read More »

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС

Свободните места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2023/2024г. ще бъдат обявени на 19.06.2023г. на училищния сайт секция „ПРИЕМ“. Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 20.06.2023г. до 23.06.2023г. включително. Приетите ученици ще бъдат обявени на 26.06.2023г. и трябва да се запишат до 30.06.2023г. Необходими документи: Заявление по образец /от …

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС Read More »

Свободни места в 104. ОУ „З.Стоянов“ към дата 22.07.2022г.

Свободни места в 104. ОУ „З.Стоянов“ към дата 22.07.2022г. 5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Изобразително изкуство 7 клас – 1 място – Разширена подготовка Физика и Математика Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 25.07.22г. до 29.07.22г. включително. Приетите ученици ще бъдат обявени на 1.08.2022г. Необходими документи: Заявление по образец/от сайта на училището/ …

Свободни места в 104. ОУ „З.Стоянов“ към дата 22.07.2022г. Read More »

Приети ученици на места, обявени на 11.07.22

Приети ученици на места, обявени на 11.07. 5. клас ССР-2298-В/20.06.2022 ССР-2429-В/24.06.2022 Записването ще бъде извършено по служебен път. Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 22. 07., а списъкът с приети ученици – на 01.08.

Свободни места към 11.07.2022г.

Свободни места към 11.07.2022г.   5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Човекът и природата и математика Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 11.07.2022г. до 14.07.2022г. включително. Приетите ученици ще бъдат обявени на 15.07.2022г. Необходими документи: Заявление по образец/от сайта на училището/ Удостоверение за завършен клас – копие. Удостоверение за настоящ адрес …

Свободни места към 11.07.2022г. Read More »

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС – 27.06.2022Г. 2.КЛАС ССР – 2315 – В/20.06.2022Г. – 2 Б клас ССР – 2312 – в/20.06.2022Г. – 2 Г клас 3.КЛАС ССР – 2283 – В/17.06.2022Г. – 3 В клас ССР – 2426 – В/24.06.2022г. – 3 В клас 4. КЛАС ССР – 2294 – В/20.06.2022Г. – …

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС Read More »

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС

Свободни места за ученици от 2. до 7. клас за учебната 2022/2023г. към 17.06.2022г. 2б клас – 1 2г клас – 1 3в клас – 2 4а клас – 1 4в клас – 1 5а клас – 1 5б клас – 1 5в клас – 3 Избор на разширена подготовка по: Човекът и природата и …

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ II – VII КЛАС Read More »