104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Национални програми и проекти

Стъпките на успеха_2021

Интегриран проект „ЗАМЪК“ /ИИ, Математика, ИТ, БЕЛ/ През месец февруари учениците от иновативните 6б и 6в паралелки работиха по този интегриран проект. В часовете по изобразително изкуство те се запознаха с романския и готическия стил в изкуството. Обърнато бе особено внимание на тези стилове в архитектурата, на сходствата и различията между тях. Бяха създадени екипи …

Стъпките на успеха_2021 Read More »

Проекти

Проекти, по които работим 2021/2022 1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 2. „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“  3. Образование за утрешния ден“  – – Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения: – Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност …

Проекти Read More »