104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Category: Национални програми и проекти

104ОУ Захари Стоянов

Стъпките на успеха_2021

Интегриран проект „ЗАМЪК“ /ИИ, Математика, ИТ, БЕЛ/ През месец февруари учениците от иновативните 6б и 6в паралелки работиха по този интегриран проект. В часовете по

Прочетете повече »
104ОУ Захари Стоянов

Проекти

Проекти, по които работим 2021/2022 1. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 2. „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“  3.

Прочетете повече »
Skip to content