104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Начало

Начало

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.09.2022г от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 4. клас, а за учениците от 5 до 7. клас на 13. 09.2022г. от 18:00ч. 1. клас – филиал; 2 – 7.клас – основна сграда. Разпределението по стаи ще бъде оповестено в деня на родителската среща.

Свободни места към дата 22.07.2022г.

Свободни места в 104. ОУ „З.Стоянов“ към дата 22.07.2022г. 5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Изобразително изкуство 7 клас – 1 място – Разширена подготовка Физика и Математика Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 25.07.22г. до 29.07.22г. включително. Приетите ученици ще бъдат обявени на 1.08.2022г.Необходими документи: Заявление по образец/от сайта на училището/ Удостоверение …

Свободни места към дата 22.07.2022г. Read More »

Приети ученици на места, обявени на 11.07.

Приети ученици на места, обявени на 11.07. 5. клас ССР-2298-В/20.06.2022 ССР-2429-В/24.06.2022 Записването ще бъде извършено по служебен път. Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 22. 07., а списъкът с приети ученици – на 01.08.

Свободни места към 11.07.22

  5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Човекът и природата и математика Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 11.07.2022г. до 14.07.2022г. включително. Приетите ученици ще бъдат обявени на 15.07.2022г. Необходими документи: Заявление по образец/от сайта на училището/ Удостоверение за завършен клас – копие. Удостоверение за настоящ адрес на ученика. Подалите вече …

Свободни места към 11.07.22 Read More »

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране …

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Read More »

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС – 27.06.2022Г. 2.КЛАС ССР – 2315 – В/20.06.2022Г. – 2 Б клас ССР – 2312 – в/20.06.2022Г. – 2 Г клас 3.КЛАС ССР – 2283 – В/17.06.2022Г. – 3 В клас ССР – 2426 – В/24.06.2022г. – 3 В клас 4. КЛАС ССР – 2294 – В/20.06.2022Г. – …

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ОТ 2. ДО 7. КЛАС Read More »