104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.09.2022г от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 4. клас, а за учениците от 5 до 7. клас на 13. 09.2022г. от 18:00ч. 1. клас – филиал; 2 – 7.клас – основна сграда. Разпределението по стаи ще бъде оповестено в деня на родителската среща.

СЪОБЩЕНИЕ Read More »

Родителски срещи

На 8.09.2021 г. в основната сграда на училището ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 1. клас, както следва: паралелка Начален час Място на провеждане Място на влизане 1а 17:45 Училищен стол Малък вход 1б 18:45 Училищен стол Малък вход 1в 17:45 Фоайе 2. етаж Главен вход 1г 18:45 Фоайе 2. етаж

Родителски срещи Read More »